Administratiewe Funksies

Die volgende administratiewe funksies word aan agente, kopers en produsente van graan gelewer:

  • Daaglikse inname-inligting

  • Daaglikse versendingsinligting

  • Maandelikse voorraadbevestigings

KONTAK