Graan, weiding en vee vertakkings

Wesgraan se landbouadviesdienste fokus om ons kliënte op die voorpunt van landboubestuursinligting ten opsigte van graan, weiding, vee en ander vertakkings te hou. Met die regte kennis en advies byderhand kan produksie en wins optimaliseer word wat addisionele welvaart vir jou boerdery tot gevolg het.

Kontak

PRODUKSIE HANDLEIDINGS

LNR-KGI Handleiding vir die produksie van kleingrane in Winterreënvalgebied (2019)[ARC Skakel]

PNS Canola Produksiehandleiding (2018)[Skakel]

Universiteit van Stellenbosch – Bekende kleingraan luise van die Wes-Kaap – Gids  [AFR] [ENG]

KULTIVAR INFORMASIE

Sensako 2019/20 – Winterreëngebied – Koringkultivargids 2019/20 [PDF]

PRAKTYKE EN INSETTE

Verwys na die BLWK nuusbriewe vir die nuutste navorsing i.v.m. bewaringslandbou. [BLWK]

Ekonomie en Wetgewing

Wesgraan se landbouadviesafdeling besef dat boerdery verder strek as net die produksie en bemarking van kommoditeite. Ons bied graag inligting en advies oor die externe faktore wat die boerdery mag beïnvloed.

BEGROTINGS EN EKONOMIESE ANALISE

Wesgraan – Koring Begrotings(2019.04) [PDF

DAFF – Enkele landbou-ekonomiese begrippe [AFR[ENG]

MASJINERIEKOSTE

Masjineriekostegids vir Weskaap Graanprodusente (Mei 2017)[PDF][XLS2003][XLS2007]

Masjineriekostegids vir Weskaap Graanprodusente (Apr 2016)[PDF][XLS2003][XLS2007]

WEER EN GEOGRAFIESE INLIGTING

ARBEID WETGEWING

WET – Opsomming van Wet Op Basiese Diensvoorwaardes (Afr)[PDF]

ACT – Basic Conditions of Employment Act (1997)[PDF]

ACT – Compensation for Occupational Injuries and Diseases (no 130 of 1993) – Amended No 61 of 1997[PDF]

ACT – Employment Equity Act (no 55 of 1998)[PDF]

ACT – Labour Relations Act (no 66 of 1995) – Amended No 42 of 1996[PDF]

ACT – Occupational Health and Safety (no 85 of 1993) – Amended No 182 of 1993[PDF]

Wingerd, Vrugte, Groente en Ander Vertakkings

Wesgraan se landbouadviesdienste wei hul ook daartoe om inligting rakende ander landbou vertakkings te voorsien. Weens die groot verskeidenheid van vertakkings word slegs die produsente organisasies hier deur gegee. Voel vry om ons te kontak indien u enige advies benodig.

Rolspelers in die Industrie

ORGANISASIE WEBBLAD
Agri SA www.agrisa.co.za
Agri Western Cape www.growinggreatness.co.za
Cape Flora SA www.capeflorasa.co.za
Citrus Academy www.citrusacademy.co.za
Citrus Growers’ Association www.cga.co.za
Citrus Research International www.cri.co.za
Dried Fruit Technical Services (DFTS) www.hortgro.co.za/dfts
Fresh Produce Exporters’ Forum www.fpef.co.za
Fruit SA www.fruitsa.co.za
Graan SA www.grainsa.co.za
Hortgro www.hortgro.co.za
Melkprodusente Organisasie (MPO) www.mpo.co.za
Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) www.nwga.co.za
Potatoes South Africa (PSA) www.potatoes.co.za
SA Apple and Pear Producers’ Association (SAAPPA) www.hortgro.co.za/saappa
Proteïennavorsingstigting (PNS) www.proteinresearch.net
Rooivleis Produsente Organisasie (RPO) www.rpo.co.za
SA Avocado Grower’s Association www.avocado.co.za
SA Berries Producer’s Association www.saberries.co.za
SA Cherry Growers’ Association www.cherries.org.za
SA Fruit Journal www.safj.co.za
SA Graan Inligting Diens www.sagis.org.za
SA Honeybush Tea Association www.sahoneybush.co.za
SA Litchi Grower’s Association www.litchisa.co.za
SA Macadamia Grower’s Association www.samac.org.za
SA Mango Grower’s Association www.mango.co.za
SA Olive www.saolive.co.za
SA Pecan Nut Producers Association NPC (SAPPA) www.sappa.za.org
SA Pomegranate Association www.sapomegranate.co.za
SA Stone Fruit Producers’ Association (SASPA) www.hortgro.co.za/saspa
SA Table Grapes Industry www.satgi.com
SA Wine Industry Information & Systems (SAWIS) www.sawis.co.za
Subtropical Growers’ Association www.subtrop.co.za
Tomato Producers Organisation SA (TPO) www.tomatoessa.org
Vinpro www.vinpro.co.za